Đăng ký tham dự (dành cho khách tham dự, không có bài báo cáo):

  • Quý vị vui lòng đăng ký sớm để giữ chỗ và nhận được những thông tin cập nhật về chương trình hội nghị.
  • Không có lệ phí đăng ký. Phiếu đăng ký xin gửi về địa chỉ khhtqt@ut.edu.vn trước ngày 01 tháng 11 năm 2023.
  • Hủy bỏ đăng ký xin gửi về email của ban tổ chức (khhtqt@ut.edu.vn) 30 ngày trước ngày diễn ra hội nghị.

Gửi bài báo về Hội nghị:

Các tác giả nên chuẩn bị bản thảo của mình bằng Microsoft Word bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Các tác giả vui lòng gửi bài báo qua hệ thống easychair.

Xem video hướng dẫn nộp bài qua easychair bên dưới:

Bài báo toàn văn: Các bài nghiên cứu đã hoàn thành trong bất kỳ lĩnh vực nào được liệt kê trong phạm vi chủ đề của hội nghị hoặc các lĩnh vực liên quan. Tất cả các trang đều ở dạng dọc (các trang nằm ngang nên được xoay). Vui lòng nhấp vào ô bên dưới để tải xuống mẫu bài báo.

  • Tóm tắt bài báo: đánh máy dưới dạng một đoạn văn có tổng cộng tối đa 200 từ. Phần tóm tắt trình bày khách quan nội dung bài viết, nên tuân theo cấu trúc nhưng không có tiêu đề: mở đầu – phương pháp – kết quả – câu kết luận, không phóng đại các kết luận chính của bài báo.
  • Từ khóa: 3 đến 10 từ đặc trưng cho nội dung của toàn bài.

Báo cáo tại hội nghị: Các tác giả trình bày nội dung nghiên cứu trong phạm vi chủ đề của hội nghị. Trong mọi trường hợp, phần báo cáo không được kéo dài quá 15 phút bao gồm cả phần thảo luận với khán giả.

Trình bày poster: Trình bày ở dạng poster cũng được khuyến khích trong các phiên hội nghị để tạo cơ hội cho các nhóm nghiên cứu trao đổi với nhau về các lĩnh vực nghiên cứu.

Tùy vào nội dung, các poster được trưng bày trong các phòng hội nghị hoặc khu vực lễ tân trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Vui lòng thông báo trước cho Ban thư ký hội nghị nếu có yêu cầu treo poster.

Template of Proceedings Manuscripts